Artiesten Net
Artiesten Net is de wegwijzer voor organisators van evenementen, naar artiesten, evenementenverzorgers en leveranciers van entertainmentproducten. Vermelding in ArtiestenNet is gratis. Op de site komt u via de pagina Service bij het aanmeldingsformulier.

 
Bezoekers
Artiesten Net mag zich in een groeiend aantal bezoekers verheugen. Uit de reacties die bij ons binnenkomen maken wij op dat een vermelding in Artiesten Net duidelijk vruchten afwerpt. Regelmatig worden er via Internet boekingen geplaatst. Vooral horeca-ondernemers gebruiken de site voor het zoeken naar entertainment in hun bedrijf.

Terug naar de startpagina