Artiesten Net
Artiesten Net is voor organisatoren van evenementen de wegwijzer naar artiesten, evenementen-verzorgers en leveranciers van entertainmentproducten. Vermelding op ArtiestenNet is gratis. Het aanmeldings-formulier vindt u op de website.

 


KIES levert een compleet pakket internetdiensten voor de horeca en geeft bovendien een aantal portals uit: de Horeca Netwijzer, Horeca Profnet en Artiesten Net. Opdrachtgevers krijgen in deze zoekinstrumenten een prominente plaats toebedeeld. KIES bouwt en onderhoudt niet alleen websites, maar zorgt ook dat ze gevonden en bezocht worden.
Horeca Netwijzer is het zoekinstrument voor de horeca-consument, waarin alle op Internet vertegenwoordigde horeca-bedrijven worden opgenomen. Vermelding is gratis. Aanmelding is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website.

Horeca Profnet
Horeca Profnet is de wegwijzer voor de horecaprofessional, naar alle informatie op Internet die voor de dagelijkse bedrijfsvoering nuttig kan zijn. Leveranciers van diensten en producten kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

 

Kranenburg InternEt Services, Boldijk 12, 7025 EL Halle. T (0314) 63 15 21, F (0314) 63 19 63, E info@kies.com